Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2020 z dne 14. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2020 z dne 14. 5. 2020

Kazalo

1032. Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, stran 2497.

  
Za izvrševanje 11. točke prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu 
1. člen 
S tem odlokom se kot začasni ukrep zaradi epidemije COVID-19 določa seznam blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) pri uvozu, na podlagi 74. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L št. 324 z dne 10. 12. 2009, str. 23) in v zvezi s Sklepom Evropske komisije z dne 3. 4. 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (UL L št. 103I z dne 3. 4. 2020, str. 1).
2. člen 
Blago, ki je oproščeno uvoznih dajatev in DDV pri uvozu, je določeno na seznamu, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka. Za razvrstitev blaga s seznama se uporabljajo tarifne oznake iz kombinirane nomenklature carinske tarife iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1776 z dne 9. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 280 z dne 31. 10. 2019, str. 1).
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. julija 2020.
Št. 00712-11/2020
Ljubljana, dne 14. maja 2020
EVA 2020-1611-0047
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost