Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2020 z dne 14. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2020 z dne 14. 5. 2020

Kazalo

1031. Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, stran 2495.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi z drugo alinejo prvega odstavka 32. člena in 1. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) in 112. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 
1. člen 
(1) S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov bolezni COVID-19 določijo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu v Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko državljani Republike Slovenije, Republike Avstrije, Italijanske republike in Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju, imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska-gozdarska dela, prestopijo mejo tudi izven kontrolnih točk, določenih s tem odlokom, vendar v tem primeru ne smejo zapuščati svojega zemljišča z namenom gibanja v notranjosti države.
2. člen 
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko so naslednje:
1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
2. Fernetiči ‒ Fernetti,
3. Škofije ‒ Rabuese,
4. Krvavi potok ‒ Pesse,
5. Robič ‒ Stupizza,
6. Rateče ‒ Fusine,
7. Predel – Predil,
8. Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Gabriele),
9. Neblo ‒ Vallico di Venco.
(2) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 5., 6., 7., 8. in 9. točke prejšnjega odstavka je dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov.
3. člen 
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo so naslednje:
1. Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
2. Kuzma – Bonisdorf,
3. Holmec – Grablach,
4. Karavanke – Karawankentunnel,
5. Jurij – Langegg,
6. Vič – Lavamund,
7. Ljubelj – Loibltunnel,
8. Trate – Mureck,
9. Radlje – Radlpass,
10. Svečina ‒ Berghausen,
11. Gederovci – Sicheldorf,
12. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
13. Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse),
14. Korensko sedlo – Wurzenpass,
15. Jezersko ‒ Seebergsattel,
16. Pavličevo sedlo – Paulitschattel,
17. Kramarovci ‒ St. Anna am Aigen,
18. Gerlinci ‒ Pölten,
19. Cankova – Zelting.
(2) Kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem območju z Republiko Avstrijo je Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn).
(3) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 2., 5., 15., 16., 17., 18. in 19. točke prvega odstavka tega člena je dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in dvolastnikom ter najemnikom zemljišč v obmejnem območju na podlagi potrdila delodajalca ozirom izpiska iz zemljiške knjige ali najemne pogodbe ter za obisk ožjih družinskih članov.
4. člen 
(1) Kontrolne točke se vzpostavijo na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko, in sicer:
1. Dolga vas – Redics,
2. Hodoš – Bajansenye,
3. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút),
4. Pince (lokalna cesta) – Torniyszentmiklos (Helyi út),
5. Čepinci – Ketvolgy.
(2) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 2. in 5. točke prejšnjega odstavka je dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in dvolastnikom ter najemnikom na podlagi potrdila delodajalca ozirom izpiska iz zemljiške knjige ali najemne pogodbe ter za obisk ožjih družinskih članov.
5. člen 
(1) Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so naslednje:
– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana),
– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor),
– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož).
(2) Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
6. člen 
(1) Kontrolne točke na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet so naslednje:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet),
– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet).
(2) Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni pomorski promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
7. člen 
Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in v dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav za kontrolne točke iz 2., 3. in 4. člena tega odloka ter v soglasju z obratovalcem letališča oziroma upravljavcem pristanišča za kontrolne točke iz 5. in 6. člena tega odloka določi čas odprtja posamezne kontrolne točke. Policija čas odprtja kontrolnih točk objavi na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja.
8. člen 
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 4. člena tega odloka ter zaporo vseh drugih cestnih povezav z Italijansko republiko, Republiko Avstrijo in Madžarsko.
9. člen 
(1) Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah Evropske unije in ni zapustila Evropske unije za več kot 14 dni, policija zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) na meji vroči navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.
(2.) Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ob prehodu meje navaja, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali navaja očitne bolezenske znake, značilne za okužbo s tem virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), policija da navodilo za takojšnjo obvezno vzpostavitev telefonskega stika z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujne medicinske pomoči.
(3) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).
(4) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora ob pojavu morebitnih bolezenskih znakov kadarkoli v času bivanja v Republiki Sloveniji takoj obvestiti izbranega osebnega zdravnika, lečečega zdravnika ali službo nujne medicinske pomoči.
(5) Po navodilu epidemiološke službe Nacionalnega inštituta za javno zdravje na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije zdravstvena služba občasno preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.
10. člen 
Osebi, ki prihaja iz tretje države, minister, pristojen za zdravje, zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) odredi karanteno za obdobje 14 dni.
11. člen 
Prejšnji člen se ne uporablja za:
1. osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,
2. osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu,
3. osebe z diplomatskim potnim listom,
4. osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,
5. pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog.
12. člen 
Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se v Republiko Slovenijo ne dovoli.
13. člen 
Osebi, ki se ji odredi karantena v skladu s tem odlokom ali ji je bila odrejena pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko lokacija oziroma trajanje karantene spremeni na enak način, kot ji je bila odrejena.
14. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/20 in 64/20).
16. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0725-23/2020
Ljubljana, dne 14. maja 2020
EVA 2020-2711-0046
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti