Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020

Kazalo

1029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, stran 2493.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti 
1. člen 
V Odloku o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 63/20) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za športnike, izvajanje športnih tekmovanj in izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu.«.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku črta besedilo », razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Proces športne vadbe iz prejšnjega odstavka je dovoljen tudi vsem udeležencem v programih iz 1., 3., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 6. člena ZŠpo-1.«.
3. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku črta beseda »individualnih«.
4. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
Dovoli se izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1.«.
5. člen 
V 4. členu se besedilo »Športniki in strokovni delavci v športu« nadomesti z besedilom »Športniki, strokovni delavci v športu ter izvajalci in udeleženci usposabljanj za strokovno delo v športu«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta odlok začne veljati 23. maja 2020.
Št. 00727-5/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-3330-0026
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost