Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020

Kazalo

1016. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku, stran 2450.

  
Na podlagi devetega odstavka 13.a člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku 
1. člen 
V Pravilniku o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku (Uradni list RS, št. 32/19) se v 3. členu peti odstavek črta, dosedanji šesti odstavek pa postane peti odstavek.
Sedmi odstavek se črta.
Dosedanji osmi odstavek postane šesti odstavek.
2. člen 
V 6. členu se v drugem odstavku za enaindvajseto alinejo, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova dvaindvajseta alineja, ki se glasi:
»–»Državna revizijska komisija je objavila popravek.«.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-933/2019/17
Ljubljana, dne 5. maja 2020
EVA 2020-3130-0003
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost