Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2020 z dne 6. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2020 z dne 6. 5. 2020

Kazalo

963. Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica, stran 2374.

  
Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ob upoštevanju določb Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/39 in 34/19) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 3. dopisni seji dne 28. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica 
1. člen 
V 3. členu Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 81/19) se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Ob odmeri komunalnega prispevka zaradi:
– izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča
in, če ne obstajajo natančnejši podatki, tudi v primeru:
– legalizacije objekta in
– priključevanju na obstoječo komunalno opremo, ki ni izboljšanje opremljenosti,
se površina gradbene parcele oziroma površina parcele objekta določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in faktorja površine (Fp), ki znaša ena in pol (1,5).«
2. člen 
V 5. členu se spremeni četrti odstavek, da se glasi:
»Faktor namembnosti objekta se določi glede na namen uporabe objekta. V kolikor se objekt uporablja za več namenov, se pri izračunu komunalnega prispevka faktorji namembnosti določijo za vsako površino posamezne rabe posebej.«
3. člen 
V 6. členu se spremeni tretja alineja prvega odstavka tako, da se glasi:
»Prispevna stopnja zavezanca (psz) znaša za:
– cestno omrežje 66 %,
– vodovodno omrežje 42 %,
– kanalizacijsko omrežje 31 %,
– javne površine 100 %.«
4. člen 
V 11. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»Rok plačila odmerjenega komunalnega prispevka je 15 dni od dokončnosti izdane odločbe.«
5. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0002/2019
Breznica, dne 28. aprila 2020
 
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost