Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2020 z dne 6. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2020 z dne 6. 5. 2020

Kazalo

952. Odredba o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu, stran 2361.

  
Na podlagi osmega odstavka 10. člena v zvezi z 9. točko 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
O D R E D B O 
o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu 
1. člen 
(vsebina) 
Ta odredba določa obvezno pošiljanje podatkov o drobnoprodajnih cenah naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih, in način pošiljanja teh podatkov.
2. člen 
(vrste podatkov) 
(1) Podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje (v nadaljnjem besedilu: podjetja), sporočijo vsako spremembo drobnoprodajnih cen naftnih derivatov iz drugega odstavka tega člena na vsakem bencinskem servisu v Republiki Sloveniji Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pred uveljavitvijo cene na prodajnem mestu.
(2) Podatki o drobnoprodajnih cenah iz prejšnjega odstavka se nanašajo na liter naftnih derivatov in se sporočijo za:
a) neosvinčeni motorni bencini (NMB-95, 98 ali več oktanski motorni bencin),
b) dizelsko gorivo,
c) ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
č) avtoplin.
3. člen 
(način posredovanja podatkov) 
(1) Vsako spremembo drobnoprodajnih cen podjetja vnesejo pred uveljavitvijo cene na prodajnem mestu v elektronski obliki v spletno aplikacijo na enega izmed naslednjih načinov:
– z uporabo vmesnika za aplikacijsko programiranje,
– z izpolnitvijo spletnega obrazca.
(2) Spletna aplikacija in spletni obrazec sta dostopna na spletni strani www.goriva.si.
4. člen 
(imenovanje odgovorne osebe) 
Podjetje ministrstvu sporoči kontaktne podatke odgovorne osebe za posredovanje podatkov.
5. člen 
(prijava in uporaba spletne aplikacije) 
(1) Za prijavo v spletno aplikacijo ministrstvo odgovorni osebi podjetja dodeli uporabniško ime in geslo.
(2) Za uporabo spletne aplikacije ministrstvo izdela navodila, ki so dostopna v aplikaciji.
6. člen 
(zagotavljanje verodostojnosti podatkov) 
Pri posredovanju podatkov v spletni aplikaciji ali preko elektronske pošte morajo biti podatki elektronsko podpisani z uporabo kvalificiranega potrdila odgovorne osebe podjetja.
7. člen 
(obveščanje o spremembah) 
Podjetje ministrstvu nemudoma sporoči vsako spremembo, ki lahko vpliva na obveznost posredovanja podatkov.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.
Št. 007-35/2020/12
Ljubljana, dne 4. maja 2020
EVA 2020-2130-0002
Zdravko Počivalšek 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo