Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2020 z dne 4. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2020 z dne 4. 5. 2020

Kazalo

949. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2357.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJF, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) in na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 11. redni seji dne 22. 4. 2020 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Status grajenega javnega dobra pridobijo zemljišča:
1. parc. št. 782/2 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6685456)
2. parc. št. 781/2 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6685463)
3. parc. št. 882/8 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6684525)
4. parc. št. 780/3 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6685468)
5. parc. št. 882/6 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6684527)
6. parc. št. 779/2 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6685389)
7. parc. št. 882/3 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6684520)
8. parc. št. 775/5 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6685395)
9. parc. št. 774/18 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761616)
10. parc. št. 882/1 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6684522)
11. parc. št. 839/4 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6684541)
12. parc. št. 774/15 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761619)
13. parc. št. 773/8 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761615)
14. parc. št. 772/6 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761605)
15. parc. št. 771/10 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761601)
16. parc. št. 779/4 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6685391)
17. parc. št. 881/4 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761551)
18. parc. št. 881/6 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761549)
19. parc. št. 771/12 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761599)
20. parc. št. 771/14 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761597)
21. parc. št. 778/15 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761561)
22. parc. št. 840/3 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6684535)
23. parc. št. 778/9 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761562)
24. parc. št. 841/3 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6684531)
25. parc. št. 776/2 k.o. 1820 – GORENJA VAS (ID 6684513).
II. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0091/2019
Ivančna Gorica, dne 22. aprila 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad