Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2020 z dne 4. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2020 z dne 4. 5. 2020

Kazalo

946. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu Odbora Občinskega sveta za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, stran 2357.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 11. redni seji dne 22. 4. 2020 na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejel
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
o prenehanju mandata članu Odbora Občinskega sveta za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 
I. 
Ugotovi se, da je članu Primožu Jeraliču, na podlagi pisne izjave o odstopu z dne 30. 1. 2020, predčasno prenehal mandat člana Odbora Občinskega sveta za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
II. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9004-0001/2019-6
Ivančna Gorica, dne 22. aprila 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad