Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2020 z dne 4. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2020 z dne 4. 5. 2020

Kazalo

944. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2020, stran 2346.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E  R A S T I  C E N 
v Republiki Sloveniji, marec 2020 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2020 v primerjavi s februarjem 2020 je bil –0,008.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca marca 2020 je bil –0,004.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca marca 2020 je bil –0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2020 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,004.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2020 v primerjavi s februarjem 2020 je bil –0,008.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2020 je bil –0,010.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2020 je bil –0,003.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2020 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,005.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2020 v primerjavi s povprečjem leta 2019 je bil –0,002.
Št. 9621-76/2020/5
Ljubljana, dne 21. aprila 2020
EVA 2020-1522-0011
Bojan Nastav 
generalni direktor 
Statističnega urada 
Republike Slovenije