Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2020 z dne 29. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2020 z dne 29. 4. 2020

Kazalo

891. Sklep o spremembi Sklepa o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa, stran 2259.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 183. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.; v nadaljevanju: ZPlaSSIED) in v skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembi Sklepa o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa 
1. člen 
V Sklepu o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa (Uradni list RS, št. 11/18 in 16/19) se v prvem odstavku 4. člena besedilo »1,60 % osnovnega zneska minimalnega dohodka kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke« nadomesti z besedilom »4,90 eura«. Drugi stavek se črta.
V drugem odstavku se besedilo »0,60 % osnovnega zneska minimalnega dohodka kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke« nadomesti z besedilom »30 % zneska iz prejšnjega odstavka«.
Tretji odstavek se nadomesti z besedilom »Banka Slovenije preveri ustreznost višine primernega nadomestila, ko kumulativna sprememba cen življenjskih potrebščin od zadnje spremembe višine primernega nadomestila preseže 10 %, oziroma v primeru bistvenih sprememb drugih okoliščin ali vpliva ureditve osnovnega plačilnega računa na finančno vključenost«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2020.
Ljubljana, dne 21. aprila 2020
Boštjan Vasle
predsednik 
Sveta Banke Slovenije