Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2020 z dne 29. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2020 z dne 29. 4. 2020

Kazalo

889. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi, stran 2258.

  
Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) ter Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 46/19) je Državni zbor na seji 28. aprila 2020 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi 
I. 
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi (Uradni list RS, št. 58/19, 64/19, 70/19, 8/20 in 16/20) se v II. točki:
– ugotovi prenehanje funkcij:
– člana in predsednika Žana MAHNIČA, PS SDS, in sicer z nastopom mirovanja mandata poslanca z dne 19. 3. 2020,
– namestnikov članov: 
Zvonka ČERNAČA, PS SDS, in sicer z nastopom mirovanja mandata poslanca z dne 13. 3. 2020 in 
Franca BREZNIKA, PS SDS, in sicer z nastopom mirovanja mandata poslanca z dne 2. 4. 2020; 
– razrešita člana:
Alenka JERAJ, PS SDS 
Franc ROSEC, PS SDS; 
– razrešijo namestniki članov:
Nada BRINOVŠEK, PS SDS 
Eva IRGL, PS SDS (dosedanja namestnica članice Alenke JERAJ, PS SDS) 
Blaž PAVLIN, PS NSi; 
ter
– imenujejo:
za člane:
za namestnike članov:
Anja Bah ŽIBERT, PS SDS
Eva IRGL, PS SDS
Jure FERJAN, PS SDS 
mag. Karmen FURMAN, PS SDS
Bojan PODKRAJŠEK, PS SDS 
Franci KEPA, PS SDS
Alenka JERAJ, PS SDS (namestnica člana mag. Dejana KALOHA, PS SDS)
Mihael PREVC, PS NSi (namestnik članice Tadeje ŠUŠTAR, PS NSi);
izmed članov imenuje za predsednika:
mag. Dejan KALOH, PS SDS.
II. 
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/20-13/7
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1131-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik