Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2020 z dne 29. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2020 z dne 29. 4. 2020

Kazalo

887. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom, stran 2258.

  
Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) ter Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 83/18) je Državni zbor na seji 28. aprila 2020 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom 
I. 
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom (Uradni list RS, št. 7/19, 20/19, 64/19, 70/19 in 8/20) se v II. točki:
– ugotovi prenehanje funkcij:
– članice in predsednice Jelke GODEC, PS SDS, ki ji od 2. 4. 2020 miruje mandat poslanke, in 
– člana dr. Franca TRČKA, PS LEVICA, ki od 19. 3. 2020 ni več član PS LEVICA; 
– razreši namestnik člana:
Blaž PAVLIN, PS NSi; 
ter
– imenujejo:
– za člana: 
mag. Karmen FURMAN, PS SDS 
Boštjan KORAŽIJA, PS LEVICA 
– za namestnika članice: 
Andrej ČERNIGOJ, PS NSi; 
izmed članov se imenuje za predsednico:
mag. Karmen FURMAN, PS SDS.
II. 
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/20-10/8
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1128-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik