Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2020 z dne 29. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2020 z dne 29. 4. 2020

Kazalo

883. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo, stran 2256.

  
Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 28. aprila 2020 sprejel
S K L E P 
o izvolitvi v sodniško funkcijo 
V sodniško funkcijo se izvoli:
Barbara HOLC na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-10/20-1/11
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1110-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik