Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2020 z dne 29. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2020 z dne 29. 4. 2020

Kazalo

879. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, stran 2255.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena v povezavi z drugo alinejo petega odstavka 34. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 28. aprila 2020 sprejel
S K L E P 
o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 
Imenuje se:
mag. Matej ČUJOVIČ na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 700-05/19-7/11
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 675-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik