Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2020 z dne 28. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2020 z dne 28. 4. 2020

Kazalo

874. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020, stran 2251.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. in 60. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 2. izredni seji dne 22. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 (Uradni list RS, št. 14/20), v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
1. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 585.000,00 € za sanacijo plazovitih območij v Občini Kamnik ter financiranje izdatkov za zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanje posledic epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).«
3. člen 
2. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. financiranje izdatkov za zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanje posledic epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) do 535.000,00 €,
2. sanacijo plazu pod LC 160021 Kamnik–Palovče do 50.000 €.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2019-3/11
Kamnik, dne 22. aprila 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar