Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2020 z dne 23. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2020 z dne 23. 4. 2020

Kazalo

840. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1423 v naselju Kristan Vrh (parc. št. 588, 589/2, k.o. 1199 – Kristan Vrh), stran 2214.

  
Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 1. dopisni seji 10. 4. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1423 v naselju Kristan Vrh (parc. št. 588, 589/2, k.o. 1199 – Kristan Vrh) 
1. člen 
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1423 se nanaša na del zemljiških parcel št. 588, 589/2, k.o. 1199 – Kristan Vrh v Občini Šmarje pri Jelšah v velikosti 247,40 m2, ki ga določajo naslednje koordinate:
Zap. št.
X
Y
T1 
120676.72 
545783.79 
T2
120686.69
545801.84
T3
120676.19
545807.64
T4
120666.22
545789.60
2. člen 
Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak, katere velikost je 1239,33 m2 za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno z določili Odloka o OPN (Občinski prostorski načrt Občine Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 55/18), ki se nanašajo na obstoječo posamično poselitev, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko.
3. člen 
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(2) Občina Šmarje pri Jelšah podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Republiki Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Šmarje pri Jelšah podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2, Občina Šmarje pri Jelšah vodi evidenco lokacijskih preveritev.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0321-0001/2020-9
Šmarje pri Jelšah, dne 10. aprila 2020
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 

AAA Zlata odličnost