Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2020 z dne 20. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2020 z dne 20. 4. 2020

Kazalo

823. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul«, stran 2174.

  
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/2015); 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 48/09); 7. in 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/12); 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 53/05); 56. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 68/17 in 53/19) in Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žiri (Uradni list RS, št. 88/15); 17. člena, 18. in 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 14/00); 20. in 21. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 48/07); 17., 18. in 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občine Horjul (Naš časopis št. 253/99), so Občinski svet Občine Vrhnika dne 12. 12. 2019, Občinski svet Občine Brezovica dne 19. 12. 2019, Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec dne 4. 3. 2020, Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane dne 27. 2. 2020, Občinski svet Občine Žiri dne 5. 12. 2019, Občinski svet Občine Borovnica dne 26. 3. 2020, Občinski svet Občine Log - Dragomer dne 6. 2. 2020, in Občinski svet Občine Horjul dne 18. 12. 2019, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) sprejeli
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul« 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul« (Uradni list RS, št. 101/15, z dne 23. 12. 2015).
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 
2. člen 
V 2. členu odloka se doda tretja alinea »pravna služba«, tako da se 2. člen glasi:
Občina Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul, ustanovijo skupno občinsko upravo Medobčinski inšpektorat in redarstvo za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije in
– občinskega redarstva
– pravne službe.
3. člen 
V 5. členu odloka se beseda »dveh« notranjih organizacijskih enot, spremeni v »treh«, ter se doda 3. točka »pravne službe«, tako da se 5. člen glasi:
Skupna občinska uprava je sestavljena iz treh notranjih organizacijskih enot:
1. Medobčinske inšpekcije
2. Medobčinskega redarstva
3. Pravne službe.
4. člen 
V 11. členu se spremeni drugi odstavek v »Pravice in dolžnosti delodajalca na podlagi nalog pravne službe izvršuje vodja skupne občinske uprave v okviru notranje organizacijske enote pravna služba«, tako da 11. člen glasi:
(1) Občina, v kateri ima skupna občinska uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne občinske uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Vrhnika.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca na podlagi nalog pravne službe izvršuje vodja skupne občinske uprave v okviru notranje organizacijske enote pravna služba.
III. KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Župan sedežne občine skupne občinske uprave objavi ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o Odloku o ustanovitvi skupne občinske uprave zadnji odločal. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok objavijo tudi občine ustanoviteljice v uradnih glasilih svojih občin.
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati naslednji dan po zadnji objavi, če ni drugače določeno.
Št. 110-16/2009-32
Vrhnika, dne 26. marca 2020
Župan 
Občine Vrhnika 
Daniel Cukjati 
Brezovica, dne 26. marca 2020
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 
Dobrova - Polhov Gradec, dne 26. marca 2020
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar 
Gorenja vas - Poljane, dne 26. marca 2020
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež 
Žiri, dne 26. marca 2020
Župan 
Občine Žiri 
Janez Žakelj 
Borovnica, dne 26. marca 2020
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 
Log - Dragomer, dne 26. marca 2020
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 
Horjul, dne 26. marca 2020
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil 

AAA Zlata odličnost