Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2020 z dne 16. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2020 z dne 16. 4. 2020

Kazalo

797. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, stran 2150.

  
Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji(Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20 in 47/20) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, velnes storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve in storitve iger na srečo.«.
2. člen 
V 2. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
2. lekarne,
3. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
4. program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
5. kmetijske prodajalne,
6. bencinske servise,
7. banke,
8. pošto,
9. dostavne službe,
10. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
11. druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja,
12. prodajalne s hrano za živali,
13. vrtnarije, drevesnice in cvetličarne,
14. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,
16. prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih,
17. specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,
18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),
21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,
22. frizerske in kozmetične salone,
23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih,
24. salone za nego psov in mačk ter ostalih živali.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V prodajalnah iz 15. in 16. točke prvega odstavka tega člena lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje svojo pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim dokumentom.«.
3. člen 
V 2.a členu se v prvem in četrtem odstavku besedi »prve alineje« nadomestita z besedilom »1. točke«.
4. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(1) Pri opravljanju dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega odloka se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ (www.nijz.si).
(2) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati 20. aprila 2020, razen 16., 22. in 24. točke prvega odstavka 2. člena odloka, ki začnejo veljati 4. maja 2020.
Št. 00713-1/2020
Ljubljana, dne 16. aprila 2020
EVA 2020-2130-0017
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti