Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2020 z dne 15. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2020 z dne 15. 4. 2020

Kazalo

795. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji, stran 2147.

  
Na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odloku o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/20) se v 2. členu v prvem odstavku datum »16. aprila 2020« nadomesti z datumom »17. maja 2020«.
V drugem odstavku se črta besedilo »in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga«, besedilo »16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020« pa se nadomesti z besedilom »17. maja 2020, se podaljša do 17. junija 2020«.
2. člen 
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
(1) Za vozila, za katera je bila veljavnost prometnih dovoljenj v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega odloka podaljšana, se plača letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu od datuma poteka veljavnosti, kot je to navedeno v prometnem dovoljenju.
(2) Če letna dajatev iz prejšnjega odstavka ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, navedeno letno dajatev obračuna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane dajatve za odjavljeno vozilo ni plačan ali ni plačan v celoti, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pošlje v elektronski obliki predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti. Davčni organ opravi izterjavo v skladu z določili zakona, ki ureja davčni postopek.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati 16. aprila 2020.
Št. 00710-17/2020
Ljubljana, dne 15. aprila 2020
EVA 2020-2430-0029
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti