Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2020 z dne 15. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2020 z dne 15. 4. 2020

Kazalo

794. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, stran 2146.

  
Na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji 
1. člen 
Zaradi omejitve gibanja prebivalstva in zajezitve ter obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepovedujeta ponujanje in prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, in sicer se:
– gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izvajajo dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike, prepove opravljati to dejavnost,
– pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izvajajo program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in program izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo, prepove izvajanje teh programov,
– pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki opravljajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije, prepove opravljati te naloge,
– pooblaščenim organizacijam prepove izvajanje usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga, osnovnih in obnovitvenih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki,
– Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa prepove izvajanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, osnovnih in obdobnih strokovnih usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti presojevalcev varnosti cest, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter vozniških izpitov.
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen 
(1) Veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od uveljavitve tega odloka do 17. maja 2020, se podaljša do 17. junija 2020.
(2) Podaljšanje iz prejšnjega odstavka velja tudi za vozniška dovoljenja in izkaznice o vozniških kvalifikacijah, ki jim je veljavnost zaradi prepovedi iz 1. člena tega odloka potekla v obdobju od uveljavitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 27/20 in 32/20) do uveljavitve tega odloka.
3. člen 
Prepoved iz 1. člena tega odloka velja do 17. maja 2020.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 27/20 in 32/20).
5. člen 
Ta odlok začne veljati 16. aprila 2020.
Št. 00710-18/2020
Ljubljana, dne 15. aprila 2020
EVA 2020-2430-0035
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost