Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020

Kazalo

768. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA FUNDACIJA PATHUMA«, stran 2116.

  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »USTANOVA FUNDACIJA PATHUMA«, s sedežem Bate 8, 5251 Grgar, naslednjo
O D L O Č B O 
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove “USTANOVA FUNDACIJA PATHUMA”, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 790/19 z dne 18. 12. 2019 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 18. 12. 2019, pri notarju mag. Blažu Hrovatinu, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, s katerim je ustanoviteljica ALEKSANDRA KOLAR, Bate 8, 5251 Grgar, ustanovila ustanovo:
– z imenom: USTANOVA FUNDACIJA PATHUMA,
– s sedežem: Bate 8, 5251 Grgar.
2. Namen ustanove je splošnokoristen in trajen. Ustanova se ustanavlja za pomoč socialno ogroženim otrokom in družinam, štipendiranje socialno šibkih otrok, pomoči ogroženim zaradi naravnih nesreč, bolezni in revščine, psihosocialna pomoč materam in ženskam v stiski, podpora brezdomcem, dvig kvalitete življenja starejših, bolnih in invalidov, psihosocialna pomoč žrtvam nasilja, spolne ali druge oblike zlorabe, program botrstva otrokom, koordiniranje transakcij med donatorji in prejemniki, svetovalno delo, informiranje in usmerjanje ljudi v stiski.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 200 evrov.
4. Člani prve uprave so: Aleksandra Kolar, Bate 8, Grgar, Nova Gorica; Darja Semen Čadež, Topniška ulica 27, Ljubljana; in Dolores Doberšek, Krnice 3, Hrastnik.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 12200-1/2020
Ljubljana, dne 16. marca 2020
EVA 2020-2611-0022
Janez Cigler-Kralj
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti