Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2020 z dne 2. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2020 z dne 2. 4. 2020

Kazalo

724. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, stran 1999.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) v zvezi z 2., 3. in 4. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji(Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20 in 37/20) se v 2. členu v prvem odstavku na koncu dvanajste alineje pika nadomesti z vejico, za njo pa se dodata novi trinajsta in štirinajsta alineja, ki se glasita:
»– vrtnarije, drevesnice in cvetličarne,
– gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.«.
2. člen 
V 2.a členu se drugi odstavek spremeni tako da se glasi:
»(2) V prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.«.
Na koncu četrtega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer upoštevajo prejšnji odstavek tega člena.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Srednje in velike družbe skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), ki ponujajo in prodajajo blago v prodajalnah z živili, določijo njihov obratovalni čas, ki na dan pred 12. marcem 2020 ni bil daljši od 10 ur, v skladu s svojo poslovno odločitvijo, pri čemer upoštevajo tretji odstavek tega člena.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati 3. aprila 2020.
Št. 00726-9/2020
Ljubljana, dne 2. aprila 2020
EVA 2020-2130-0015
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti