Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2020 z dne 30. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2020 z dne 30. 3. 2020

Kazalo

699. Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ, stran 1956.

  
Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 (Covid-19) (Uradni list RS, št. 36/20, v nadaljevanju ZZUSUDJZ) predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izdajam
O D R E D B O 
o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ 
1. Odločanje sodišč v nujnih zadevah
Zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavirus, ki lahko v večjem obsegu ovira nemoteno oziroma redno izvajanje sodne oblasti in zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavirus, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja sodstva vsa sodišča od 31. 3. 2020 opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, kot to določa 83. člen Zakona o sodiščih, od teh pa se kot nujne ne štejejo:
1. v zadevah zavarovanja, dejanja, ki zahtevajo osebne stike izvršiteljev, udeležencev in drugih oseb v teh postopkih in oprava teh dejanj ni nujna zaradi odvrnitve nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali premoženja večje vrednosti,
2. menični in čekovni protesti ter menične tožbe,
3. popis zapustnikovega premoženja,
4. zadeve prisilne poravnave in stečaja,
5. zadeve, v katerih je bilo obdolžencu začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali je bilo zaseženo motorno vozilo po Zakonu o prekrških,
6. zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora,
7. upravni spori po Zakonu o informacijskem pooblaščencu,
8. upravni spori po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
9. upravni spori po Zakonu o kmetijskih zemljiščih,
10. upravni spori po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.
2. Naroki in seje
Vsi naroki, seje in zaslišanja v nujnih zadevah se, če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, izvedejo prek videokonference.
Vsi razpisani naroki v zadevah, ki ne spadajo med nujne zadeve, se prekličejo.
3. Dostop do sodišča
Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:
1. ne smejo vstopati v sodne stavbe,
2. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
3. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.
V nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov se morajo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki želijo podatke v zvezi s postopkom, predhodno najaviti preko objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk v času uradnih ur.
Za vse primere, ki niso zajeti v primerih iz prvega in drugega odstavka te točke, sodišča določijo eno vstopno točko v sodno stavbo, na kateri se izvedejo vsi potrebni preventivni ukrepi za preprečitev virusne okužbe.
4. Javnost glavne obravnave
Z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja sodišč ter zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti lahko sodnik ali predsednik senata v nujnih zadevah začasno izključi javnost celotne glavne obravnave ali njenega dela in določi druge primerne varovalne ukrepe.
5. Veljavnost odredbe in drugih ukrepov
Ta odredba in drugi ukrepi, določeni na podlagi Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih z dne 13. 3. 2020 (Uradni list RS, št. 21/20), ki ne glede na 6. točko te odredbe veljajo še naprej, veljajo do javno objavljenega preklica predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ko prenehajo razlogi zanje, vendar najdlje do 1. julija 2020.
6. Prenehanje veljavnosti prejšnje odredbe
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih z dne 13. 3. 2020, objavljena v Uradnem listu RS, št. 21/20.
Št. Su 315/2020
Ljubljana, dne 30. marca 2020
Predsednik Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije 
mag. Damijan Florjančič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti