Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2020 z dne 29. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2020 z dne 29. 3. 2020

Kazalo

695. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sodražica, stran 1951.

  
Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 10. redni seji dne 12. 3. 2020 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sodražica 
1. člen 
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Sodražica zaračuna vlagatelju pobude, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve.
V primeru, ko je izvedba postopka lokacijske preveritve potrebna za uresničitev investicijske namere Občine Sodražica, plačilo stroškov ni predvideno.
Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag, študij se zaračuna posebej na podlagi ponudbe posameznega izvajalca.
2. člen 
Za izvedbo lokacijske preveritve občina vlagatelju pobude zaračuna nadomestilo stroškov, ki nastanejo v tem postopku.
– za lokacijsko preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, kjer gre v večini primerov za omejeno povečanje izvorno določenega stavbnega zemljišča, znašajo 1.000,00 eurov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kjer je postopek zahtevnejši, saj predvideva preverjanje okoliščin in pogojev ter določanje dodatnih pogojev, znašajo 2.500,00 eurov,
– za omogočanje začasne rabe prostora, kjer je potrebno preveriti predpisane omejitve in določiti pogoje uporabe, pa znašajo 2.000,00 eurov.
Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko investitor prejme s strani občine sklep o določitvi stroškov.
Vlagatelj pobude je dolžan v roku 15 dni od vročitve sklepa poravnati na podlagi tega odloka določeno višino nadomestila stroškov. Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
3. člen 
Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti občinskega sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zagotavlja izvedbo postopka lokacijske preveritve, ne pa tudi njenega sprejema.
V primeru prekinitve postopka ali umika vloge, vlagatelj pobude ni upravičen do vračila stroškov plačane lokacijske preveritve.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/20
Sodražica, dne 12. marca 2020
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec