Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2020 z dne 28. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2020 z dne 28. 3. 2020

Kazalo

685. Odlok o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti, stran 1939.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 1. in 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ‒ pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določi način vključitve oseb, ki se kot pripravniki usposabljajo za opravljanje posameznega zdravstvenega poklica, kot je določeno v predpisu, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, z izjemo za poklic zdravnik in doktor dentalne medicine, (v nadaljnjem besedilu: pripravniki), v izvajanje ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za osebe, ki so pripravništvo iz prejšnjega odstavka zaključile februarja ali marca 2020, pa jim je prenehala veljati pogodba o zaposlitvi in jim je bilo zaradi odpovedi oziroma prenehanja postopkov opravljanja strokovnih izpitov do nadaljnjega onemogočeno opravljati strokovni izpit.
2. člen 
Pripravnikom se neposredno na podlagi tega odloka za čas trajanja ukrepov iz tega odloka podaljša pripravništvo in zadržijo vse obveznosti iz pripravništva (kroženje, opravljanje preizkusa teoretičnega in praktičnega znanja ter podobno) ter opravljanje strokovnega izpita.
3. člen 
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti, s katerimi imajo pripravniki sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, lahko pripravnike za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka pozovejo na delo glede na potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko pripravnike na delo pozovejo tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri katerih pripravniki na dan uveljavitve tega odloka opravljajo kroženje v okviru pripravništva, če pripravnikov za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka ne pozovejo na delo izvajalci zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka.
(3) Če pripravnika v izvajanje ukrepov iz 1. člena tega odloka ne pozove izvajalec zdravstvene dejavnosti iz prvega niti iz drugega odstavka tega člena, ga izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki ima s pripravnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, razporedi na delovno mesto, kjer je potreben, kar zajema tudi razporeditev v drug zdravstveni zavod.
4. člen 
(1) Pripravniki, ki so program pripravništva do dneva uveljavitve tega odloka v celoti opravili, vendar še niso opravili strokovnega izpita, pogodba o zaposlitvi za čas pripravništva pa jim je že prenehala veljati, lahko z izvajalcem zdravstvene dejavnosti, s katerim so imeli tekom pripravništva sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, za čas trajanja tega odloka sklenejo pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na pripravniškem delovnem mestu za izvajanje ukrepov iz 1. člena tega odloka.
(2) V primeru zaposlitve pripravnika iz prejšnjega odstavka, ki bi ga bilo ob zaposlitvi treba napotiti na preventivni zdravstveni pregled, se izjemoma dovoli zaposlitev tudi brez opravljenega preventivnega zdravstvenega pregleda, če delodajalec zaradi izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka tega ne more zagotoviti.
5. člen 
Pripravniki opravljajo delo na podlagi tega odloka pod nadzorom in odgovornostjo nadzornega mentorja, ki jim ga določi delodajalec.
6. člen 
(1) Vse pogodbe o zaposlitvi pripravnikov, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka.
(2) Glede plačila dela pripravnikov in financiranja njihovega dela se uporabijo pogodbe o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se glede plačila dela pripravnikov in financiranja njihovega dela, ki so pogodbo o zaposlitvi sklenili na podlagi prvega odstavka 4. člena tega odloka, uporabijo slednje.
7. člen 
Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-10/2020
Ljubljana, dne 27. marca 2020
EVA 2020-2711-0029
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti