Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2020 z dne 24. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2020 z dne 24. 3. 2020

Kazalo

658. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni, stran 1901.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 1. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) določijo pogoji vstopa na območje Republike Slovenije iz Republike Avstrije.
2. člen 
(1) Vzpostavi se in po potrebi deluje trinajst kontrolnih točk na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo, in sicer:
1. Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
2. Kuzma – Bonisdorf,
3. Holmec – Grablach,
4. Karavanke – Karawankentunnel,
5. Jurij – Langegg,
6. Vič – Lavamund,
7. Ljubelj – Loibltunnel,
8. Trate – Mureck,
9. Radlje – Radlpass,
10. Gederovci – Sicheldorf,
11. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
12. Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse),
13. Korensko sedlo – Wurzenpass.
(2) Kontrolne točke iz prejšnjega odstavka so odprte ves čas, razen kontrolne točke iz:
– 3. točke prejšnjega odstavka, ki je odprta od 5. in 21. ure,
– 5. in 12. točke prejšnjega odstavka, ki sta odprti od 6. in 21. ure, in
– 6. in 13. točke prejšnjega odstavka, ki sta odprti od 5. in 23. ure.
(3) Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prvega odstavka tega člena in zaporo vseh drugih cestnih povezav z Republiko Avstrijo.
(4) Vlakovni potniški promet med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo se ne izvaja.
3. člen 
(1) Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).
(2) Če tujec dokazila iz prejšnjega odstavka ne predloži, se mu vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovoli, če:
– je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in
– ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).
(3) Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje) se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
4. člen 
(1) Ta odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Avstrije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela, čezmejne delovne migrante, tovorni promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil, za tranzit, izvajan v obliki organiziranih humanitarnih konvojev.
(2) Vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se ne dovoli.
5. člen 
Ta odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije ob asistenci Policije. Izvajanje se prilagaja gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na posamezni kontrolni točki.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta odlok začne veljati 25. marca 2020 ob 00.00 uri.
Št. 00717-6/2020
Ljubljana, dne 24. marca 2020
EVA 2020-1711-0010
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost