Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2020 z dne 24. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2020 z dne 24. 3. 2020

Kazalo

657. Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, stran 1901.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določita začasna ukrepa pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja.
2. člen 
(1) Izbrani osebni zdravnik pri zavarovancu ugotavlja začasno zadržanost od dela ne glede na razlog te zadržanosti in čeprav je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer dokler začasna zadržanost od dela nepretrgoma ne doseže enega leta. Če izbrani osebni zdravnik meni, da bo začasna zadržanost od dela trajala več kot nepretrgoma eno leto, predlog za njeno podaljšanje posreduje imenovanemu zdravniku vsaj tri dni pred iztekom začasne zadržanosti od dela.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je prvi dan začasne zadržanosti od dela dan, ki ga je izbrani osebni zdravnik, imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija določila kot prvi dan začasne zadržanosti od dela, ne glede na to, da je bil določen pred uveljavitvijo tega odloka.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v skladu s splošnimi akti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), o izdaji potrdila ustno ali pisno najpozneje naslednji delovni dan obvesti zavarovanca in datum obvestila zavarovanca zabeleži v zdravstveni dokumentaciji zavarovanca.
(4) Imenovani zdravnik:
– odloča o zahtevi zavarovanca ali delodajalca za presojo mnenja izbranega osebnega zdravnika o začasni nezmožnosti za delo iz prvega odstavka tega člena, ki jo zavarovanec in delodajalec lahko vložita v 30 dneh od dne, ko sta bila z mnenjem seznanjena;
– odloča o zahtevi zavarovanca za presojo mnenja izbranega osebnega zdravnika o začasni zadržanosti od dela iz prvega odstavka tega člena, katere razlog ni začasna nezmožnost za delo, ki jo zavarovanec lahko vloži v 30 dneh od dne, ko je bil z mnenjem seznanjen.
3. člen 
ZZZS lahko v primeru iz drugega odstavka 48. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20) v odločbi o odobritvi zdraviliškega zdravljenja:
– določi trajanje zdraviliškega zdravljenja na skupno največ 21 dni ali
– pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča podaljša zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni, o čemer zdravilišče pisno obvesti ZZZS najpozneje v 30 dneh od podaljšanja zdraviliškega zdravljenja iz te alineje.
4. člen 
Postopki uveljavljanja začasne zadržanosti od dela, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-9/2020
Ljubljana, dne 24. marca 2020
EVA 2020-2711-0028
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti