Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

648. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, stran 1884.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z 2., 3. in 4. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20 in 29/20) se v 2. členu v prvem odstavku prva alineja spremeni tako da se glasi:
»– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,«.
Na koncu desete alineje se beseda »ter« nadomesti z vejico.
Na koncu enajste alineje se pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda nova, dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– prodajalne s hrano za živali.«.
2. člen 
V 2.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za prodajalne z živili iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena se določi obratovalni čas od vsaj 8.00 ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18.00 ure.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Mikro in majhne družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, skladno z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena lahko oblikujejo obratovalni čas v skladu s svojo poslovno odločitvijo.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati 21. marca 2020 ob 00.00 uri.
Št. 00710-14/2020
Ljubljana, dne 20. marca 2020
EVA 2020-2130-0012
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti