Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2020 z dne 18. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2020 z dne 18. 3. 2020

Kazalo

601. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni, stran 1780.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 1. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) določijo pogoji vstopa na območje Republike Slovenije iz Italijanske republike.
2. člen 
(1) Vzpostavijo se štiri kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko, in sicer:
1. Vrtojba,
2. Fernetiči,
3. Škofije,
4. Krvavi potok.
(2) Kontrolne točke iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka so odprte ves čas, kontrolna točka iz 4. točke prejšnjega odstavka pa od 5. do 23. ure.
(3) Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka in zaporo vseh drugih cestnih povezav z Italijansko republiko.
(4) Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijansko republiko in Republiko Slovenijo se ne izvajajo.
(5) Cestni tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči, iz Italijanske republike v Republiko Slovenijo, se ne izvaja. Izjema so tovorna vozila (tovorni promet), katerih končna destinacija je Republika Slovenija ali so v tranzitu in je dogovorjeno s sosednjo državo, da tovorno vozilo sprejme.
3. člen 
(1) Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).
(2) Če tujec dokazila iz prejšnjega odstavka ne predloži, se mu vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovoli, če:
– je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in
– ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).
(3) Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje) se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
4. člen 
Ta odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Italije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.
5. člen 
Ta odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije ob asistenci Policije.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (Uradni list RS, št. 18/20 in 20/20).
7. člen 
Ta odlok začne veljati 19. marca 2020 ob 00:00 uri.
Št. 00717-4/2020
Ljubljana, dne 18. marca 2020
EVA 2020-1711-0007
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost