Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2020 z dne 17. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2020 z dne 17. 3. 2020

Kazalo

584. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, stran 1765.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z 2. in 3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji 
1. člen 
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, se s tem odlokom začasno prepovedujeta ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, in sicer se:
– gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izvajajo dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike, prepove opravljati to dejavnost,
– pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izvajajo program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in program izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo, prepove izvajanje teh programov,
– pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki opravljajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije, se prepove opravljati te naloge.
2. člen 
(1) Prepoved iz prejšnjega člena velja do 16. aprila 2020.
(2) Veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi iz prejšnjega člena potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.
3. člen 
Ta odlok začne veljati 18. marca 2020 ob 00.00 uri.
Št. 00710-10/2020
Ljubljana, dne 17. marca 2020
EVA 2020-2430-0024
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost