Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2020 z dne 16. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2020 z dne 16. 3. 2020

Kazalo

582. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje, stran 1763.

  
Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 9. redni seji dne 4. 3. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18) se peti odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Občina opravlja v javnem podjetju obvezne lokalne gospodarske javne službe iz 1., 2., 3., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 3. člena in izbirne lokalne gospodarske javne službe iz 1., 3., 4. in 6. točke 4. člena.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2017
Grosuplje, dne 4. marca 2020
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost