Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2020 z dne 16. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2020 z dne 16. 3. 2020

Kazalo

580. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 1758.

  
Na podlagi osmega odstavka 40. člena in za izvajanje prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 40. člena, 41. člena, prvega odstavka 65. člena in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu 
1. člen 
V Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16, 3/17, 4/18 in 3/19) se v 2. členu za besedilom, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Minister, pristojen za visoko šolstvo, lahko v primeru naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, podaljša roke iz tega pravilnika s sklepom za čas trajanja takšnih okoliščin, vendar ne dlje kot za tri mesece.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-16/2020/2
Ljubljana, dne 16. marca 2020
EVA 2020-3330-0015
Dr. Simona Kustec Lipicer 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost