Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2020 z dne 16. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2020 z dne 16. 3. 2020

Kazalo

576. Odlok o Svetu za nacionalno varnost, stran 1753.

  
Na podlagi 20. člena in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o Svetu za nacionalno varnost 
1. člen 
S tem odlokom se urejajo sestava in določena vprašanja delovanja Sveta za nacionalno varnost (v nadaljnjem besedilu: SNAV), ki je pristojen za usklajevanje nacionalno-varnostne politike in za usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se izvajajo za uresničevanje interesov in ciljev nacionalne varnosti.
2. člen 
SNAV:
– svetuje Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) pri sprejemanju njenih ukrepov in aktov, ki se nanašajo na nacionalno varnost države,
– pred obravnavo na vladi svetuje ministrstvom pri ukrepih in aktih ministrstev, ki se nanašajo na uresničevanje interesov in ciljev nacionalne varnosti,
– usklajuje mnenja in ukrepe ministrstev in drugih državnih organov ter drugih organizacij pri izvajanju dejavnosti nacionalne varnosti,
– pred obravnavo na vladi usklajuje mnenja ministrstev in drugih državnih organov glede aktov državnega zbora, ki se nanašajo na nacionalno varnost,
– ugotavlja in ocenjuje varnostna tveganja, ogrožanje države ter ukrepe in usmeritve za zagotavljanje nacionalne varnosti,
– daje mnenja k vprašanjem, pobudam in predlogom, ki jih poslanci pošiljajo vladi v zvezi z uresničevanjem politik na področju nacionalne varnosti,
– daje mnenje vladi o sredstvih proračuna za delo SNAV.
3. člen 
Vlada v SNAV imenuje:
– predsednika vlade, ki je predsednik SNAV,
– podpredsednike vlade,
– ministra za notranje zadeve,
– ministra za zunanje zadeve in
– ministra za finance.
4. člen 
(1) Predsednik SNAV povabi na sejo SNAV, kadar ta obravnava vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora, predsednika Državnega sveta, predsednika največje opozicijske stranke v Državnem zboru, predstojnike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij.
(2) Predsednik SNAV lahko povabi k sodelovanju pri delu SNAV ministre ter druge strokovnjake s področja nacionalne varnosti.
5. člen 
(1) Sekretariat SNAV, ki ga imenuje vlada, operativno usklajuje aktivnosti za delovanje SNAV, skrbi za usklajeno izvedbo stališč SNAV ter opravlja druge naloge za SNAV. Strokovna in administrativno-tehnična dela za sekretariat SNAV opravlja služba, ki jo določi vlada.
(2) Sekretariat SNAV sestavljajo:
– državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za nacionalno varnost, ki vodi sekretariat,
– generalni sekretar vlade,
– generalni direktor Policije,
– načelnik Generalštaba Slovenske vojske,
– generalni direktor Slovenske obveščevalno varnostne agencije,
– generalni direktor Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo,
– državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve in
– poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.
6. člen 
Način dela SNAV se določi s poslovnikom SNAV, ki ga ta sprejme na svoji prvi seji.
7. člen 
V vojnem in izrednem stanju se SNAV preoblikuje v Državni operativni štab obrambe v skladu z določbami zakona, ki ureja obrambo.
8. člen 
Sredstva za delo SNAV se zagotovijo iz sredstev službe, ki opravlja strokovna in administrativno-tehnična dela za sekretariat SNAV.
KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Svetu za nacionalno varnost (Uradni list RS, št. 64/19).
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2020
Ljubljana, dne 16. marca 2020
EVA 2020-1411-0001
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti