Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2020 z dne 15. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2020 z dne 15. 3. 2020

Kazalo

569. Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence, stran 1748.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 1. in 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o razporejanju zdravnikov brez licence 
1. člen 
S tem odlokom se določi način vključitve zdravnikov sekundarijev in specializantov (v nadaljnjem besedilu: zdravniki brez licence) v izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19.
2. člen 
(1) Vsem zdravnikom specializantom se neposredno na podlagi tega odloka specializacija prekine in se za čas trajanja ukrepov iz tega odloka zadržijo vse obveznosti specializantov iz specializacije (kroženje, opravljanje specialističnih izpitov in podobno).
(2) Za čas trajanja ukrepov iz tega odloka se prekinejo vsi postopki razpisovanja novih specializacij.
3. člen 
(1) Zdravnike specializante lahko za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka pozovejo na delo njihovi delodajalci.
(2) Če zdravnikov specializantov ne pozovejo na delo njihovi delodajalci, jih lahko pozovejo na delo zdravstveni zavodi, pri katerih so zdravniki specializanti na kroženju.
(3) Če zdravnika specializanta ne pozove na delo niti njegov delodajalec niti zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto, kjer je zaradi izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka potreben.
(4) Za potrebe tega odloka je delodajalec tisti zdravstveni zavod, s katerim ima zdravnik specializant sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
4. člen 
(1) Neposredno na podlagi tega odloka se za čas trajanja ukrepov iz tega odloka podaljšata obvezni in izbirni del sekundariata iz 14. člena Zakona o zdravniški službi(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19).
(2) Vsem zdravnikom sekundarijem se za čas veljave ukrepov iz tega odloka zadržijo vse obveznosti iz sekundariata in se jih pozove na delo glede na potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka.
(3) Zdravnike sekundarije v skladu s prejšnjim odstavkom pozovejo na delo pooblaščeni izvajalci iz 22. člena Zakona o zdravniški službi, pri katerih opravljajo sekundariat.
5. člen 
Zdravniki brez licence opravljajo delo na podlagi tega odloka pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega mentorja, ki jim ga določi delodajalec oziroma pooblaščeni izvajalec iz 3. oziroma 4. člena tega odloka, pri katerem opravljajo delo.
6. člen 
(1) Vse pogodbe o zaposlitvi zdravnikov brez licence, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka.
(2) Glede plačila dela zdravnikov brez licence in financiranja njihovega dela se uporabijo pogodbe o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka.
7. člen 
Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
Ta odlok začne veljati 15. marca ob 19.00 uri.
Št. 00725-7/2020
Ljubljana, dne 15. marca 2020
EVA 2020-2711-0025
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti