Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2020 z dne 15. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2020 z dne 15. 3. 2020

Kazalo

563. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer in Okoljskega poročila za občinski prostorski načrt Občine Log - Dragomer, stran 1742.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) Občina Log - Dragomer s tem
J A V N I M   N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer in Okoljskega poročila za občinski prostorski načrt Občine Log - Dragomer 
1. Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer (v nadaljevanju: OPN), ki ga je izdelal Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, in Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt Občine Log - Dragomer (v nadaljevanju: OP), ki ga je izdelal AD – poslovno svetovanje, Anes Durgutović, s.p.
2. Gradivo bo javno razgrnjeno od 8. 4. 2020 do vključno 10. 6. 2020, in sicer:
– od 8. 4. 2020 do 22. 5. 2020 v tiskani obliki v času uradnih ur (ponedeljek 9.00–12.00, 13.00–15.00, sreda 9.00–12.00, 14.00–17.00, petek 8.00–12.00) v sejni sobi Občine Log - Dragomer, v prostorih Doma krajanov, na naslovu Na Grivi 5, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani;
– zaradi selitve občinske uprave od 25. 5. 2020 do 10. 6. 2020 v tiskani obliki v času uradnih ur (ponedeljek 9.00–12.00, 13.00–15.00, sreda 9.00–12.00, 14.00–17.00, petek 8.00–12.00) v mansardi Občine Log - Dragomer, v prostorih novega upravnega objekta, na naslovu Loška cesta 12, 1358 Log pri Brezovici;
– od 8. 4. 2020 do vključno 10. 6. 2020na spletni strani Občine Log - Dragomer, na naslovu http://www.log-dragomer.si.
Digitalni prikaz namenske rabe prostora bo objavljen na spletnem prostorskem portalu I-obcina, na naslovu http://www.iobcina.si.
3. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in OP bo v torek, 12. 5. 2020 ob 17. uri v večnamenskem prostoru Osnovne šole Log - Dragomer, Šolska ulica 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
4. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPN in OP. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve (vključno z zadnjim dnem javne razgrnitve) na posebnem obrazcu podajo:
– po e-pošti na naslov obcina@log-dragomer.si;
– po pošti na naslov Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici
– osebno v poslovnem času sprejemne pisarne Občine Log od 8. 4. 2020 do 22. 5. 2020 na naslovu Na Grivi 5, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani in zaradi selitve občinske uprave od 25. 5. 2020 do 10. 6. 2020 na naslovu Loška cesta 12, 1358 Log pri Brezovici;
s pripisom »Pripomba – 2. javna razgrnitev OPN«.
Poseben namenski obrazec za pripombe in predloge je dostopen na spletni strani Občine Log - Dragomer, na naslovu http://www.log-dragomer.si, na kraju javne obravnave, na kraju javne razgrnitve in v sprejemni pisarni Občine Log - Dragomer.
5. Občina Log - Dragomer bo po končani javni razgrnitvi zavzela stališča do pripomb javnosti. Stališča bodo javno objavljena na spletni strani Občine Log - Dragomer, na naslovu http://www.log-dragomer.si in na oglasni deski Občine Log - Dragomer.
Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke, katastrske občine in oznako pripombe in ne z osebnimi podatki.
6. Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v glasilu Naš časopis in na spletni strani Občine Log - Dragomer.
Št. 3500-9/2016-188
Dragomer, dne 10. marca 2020
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost