Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2020 z dne 15. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2020 z dne 15. 3. 2020

Kazalo

562. Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Log – L2S/6, stran 1741.

  
Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 30. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) Občina Log - Dragomer objavlja
P O Z I V 
k oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Log – L2S/6 
1. Občina Log - Dragomer vodi postopek za začetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Log – L2S/6 (v nadaljevanju OPPN SS Log L2S/6). Pobudnik priprave prostorskega akta jeGlen d.o.o., Vilharjeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Predlog izhodišč za pripravo OPPN SS Log L2S/6 je izdelalo podjetje Esplanada d.o.o., Slovenska vas 8, 8232 Šentrupert.
2. Izhodišča za pripravo OPPN se glede na zakonodajo pripravijo pred sprejetjem odločitve o pripravi OPPN in se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora. Predmet izhodišč so prostorske ureditve za namen stanovanjske soseske na območju parc. št. 1662/1, 1661, 1653/2, 1653/1, 1651/3, 1650/2, 1651/5,2121; vse k.o. Log.
3. Predlog izhodišč se javno objavi od 8. 4. 2020 do vključno 23. 4. 2020:
– v tiskani obliki v času uradnih ur (ponedeljek 9.00–12.00, 13.00–15.00, sreda 9.00–12.00, 14.00–17.00, petek 8.00–12.00) v sejni sobi Občine Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani,
– na spletni strani Občine Log - Dragomer, na naslovu http://www.log-dragomer.si.
4. Javna predstavitev predloga izhodišč in posvet za oblikovanje dokončnih izhodišč OPPN SS Log L2S/6 bo v četrtek 16. 4. 2020 ob 18. uri v sejni sobi v 1. nadstropju Občine Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
5. V času javne objave predloga izhodišč lahko vsi udeleženci urejanja prostora in zainteresirana javnost podajo pisne pripombe in predloge k objavljenemu predlogu. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne objave predloga izhodišč (vključno z zadnjim dnem javne objave) podajo:
– po e-pošti na naslov obcina@log-dragomer.si;
– po pošti na naslov Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici;
– osebno v sprejemni pisarni Občine Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
s pripisom »Pripomba – Izhodišča OPPN SS Log L2S/6«.
6. Poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, glasilu Naš časopis in na spletni strani Občine Log - Dragomer.
Št. 350-25/2019-16
Dragomer, dne 10. marca 2020
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost