Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2020 z dne 14. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2020 z dne 14. 3. 2020

Kazalo

554. Zakon o dopolnitvi Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-C), stran 1727.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-C) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. marca 2020.
Št. 003-02-2/2020-5
Ljubljana, dne 13. marca 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O USTAVNEM SODIŠČU (ZUstS-C) 
1. člen
V Zakonu o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) se v 23.a členu doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če tretjina poslancev vloži zahtevo iz prvega odstavka tega člena, Ustavno sodišče nadaljuje postopek tudi v primeru, ko se število poslancev med postopkom zmanjša pod tretjino vseh poslancev zaradi prenehanja mandata posameznim poslancem. Ustavno sodišče nadaljuje postopek obravnavanja zahteve tudi, če se med postopkom konča mandatna doba Državnega zbora.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ustavno sodišče nadaljuje postopke, glede katerih do uveljavitve tega zakona še ni bilo odločeno, skladno z določbami tega zakona.
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-13/19-2/17
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EPA 936-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti