Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2020 z dne 14. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2020 z dne 14. 3. 2020

Kazalo

552. Zakon o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1F), stran 1723.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1F) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. marca 2020.
Št. 003-02-2/2020-3
Ljubljana, dne 13. marca 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1F) 
1. člen
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) se v 95. členu v naslovu za besedo »dejanj« doda besedilo »in posebni zastaralni rok«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kazenski pregon za kazniva dejanja iz 170. do 173. člena ter drugega odstavka 174. člena, drugega odstavka 175. člena in drugega odstavka 176. člena tega zakonika ni več dovoljen, če je od storitve kaznivega dejanja potekel čas, ki je enak trikratniku roka, ki ga za zastaranje kazenskega pregona določa prvi odstavek 90. člena tega zakonika.«.
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/19-11/27
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EPA 717-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti