Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2020 z dne 13. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2020 z dne 13. 3. 2020

Kazalo

548. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija »Moje ideje premikajo meje«, ustanova, stran 1719.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja
O D L O Č B O 
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija »Moje ideje premikajo meje«, ustanova 
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasjek Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija »Moje ideje premikajo meje«, ustanova, ki jo je ustanovil ustanovitelj dr. Gregor Mlinšek, stanujoč na naslovu: Virmaše 202, 4220 Škofja Loka, pri notarju Bojanu Podgoršku, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, z notarsko listino opr. št. SV 1096/19 z dne 9. oktobra 2019 in dodatkom št. 1 k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija »Moje ideje premikajo meje«, ustanova v obliki notarske listine opr. št. SV 1096/19-1 z dne 19. decembra 2019.
2. Fundacija »Moje ideje premikajo meje«, ustanova ima sedež v Medvodah. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode.
3. Namen ustanove je spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti dijakov in študentov na naravoslovno-tehničnem, družboslovno-humanističnem in kulturno-umetniškem področju.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 1000 eurov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Valentina Samardžić,
– dr. Franci Merzel,
– dr. Gregor Mlinšek.
Št. 0070-14/2020/1
Ljubljana, dne 6. marca 2020
EVA 2020-3330-0012
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport