Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2020 z dne 13. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2020 z dne 13. 3. 2020

Kazalo

547. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah, stran 1719.

  
Za izvrševanje 9. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19) in 7. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah 
1. člen 
V Pravilniku o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18) se v 3. členu v drugem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Intenzivni tečaj slovenščine (v nadaljnjem besedilu: tečaj) šola izvaja po ustreznem programu v strnjeni obliki v prvem ocenjevalnem obdobju šolskega leta oziroma najdlje do konca januarja tekočega šolskega leta.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Tečaj se izvaja v naslednjem obsegu:
– do 3 dijake 90 ur,
– od 4 do 6 dijakov 120 ur,
– od 7 do 12 dijakov 160 ur.«.
V četrtem odstavku se drugi in tretji stavek črtata.
2. člen 
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Udeležba na tečaju iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika in obiskovanje dodatnih ur iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena je za dijaka obvezna.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2020.
Št. 0070-6/2020
Ljubljana, dne 11. marca 2020
EVA 2020-3330-0005
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti