Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2020 z dne 13. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2020 z dne 13. 3. 2020

Kazalo

546. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, stran 1718.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 15/17 55/17, 23/18 in 25/19) se v 2. členu za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Presežek v višini 7.441.684 dodeljenih letnih emisij toplogrednih plinov se prenese iz leta 2017 v leto 2018.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-6/2020
Ljubljana, dne 12. marca 2020
EVA 2020-2550-0009
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost