Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2020 z dne 12. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2020 z dne 12. 3. 2020

Kazalo

534. Odredba o spremembah in dopolnitvi Odredbe o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, stran 1471.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-1/2020/4 z dne 18. 2. 2020 in Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-4/2020/2 z dne 10. 3. 2020 minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Odredbe o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni 
1. člen 
V Odredbi o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (Uradni list RS, št. 18/20) se v 2. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijansko republiko in Republiko Slovenijo se ne izvajajo.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči, iz Italijanske republike v Republiko Slovenijo se ne izvaja.«.
2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
Ta odredba se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tovorna vozila (tovorni promet), katerih končna destinacija je Republika Slovenija.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Tovornim vozilom, ki so v času uveljavitve te odredbe na območju Republike Slovenije, se dovoli, da po najkrajši poti zapustijo območje Republike Slovenije.
4. člen 
Ta odredba začne veljati 12. marca 2020 ob 22. uri.
Ljubljana, dne 12. marca 2020
EVA 2020-2711-0019
Aleš Šabeder 
minister 
za zdravje