Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2020 z dne 7. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2020 z dne 7. 3. 2020

Kazalo

477. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1394.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 14. redni seji dne 4. 3. 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
– parc. št. 1011/9, k.o. 1381 Boštanj
– parc. št. 1617/3 in 1617/4, obe k.o. 1388 Pijavice
– parc. št. 1439/8, 1439/10 in 1439/11, vse k.o. 1385 Podboršt
– parc. št. 1449/8, 1454/3, 1468/12, 1468/14, 1468/20, 1468/25, 1468/26, 1468/30, 1468/31, 1468/34, 1468/35, 1468/37, 1468/38, 1468/39, 1469/3, 1469/5, 1469/7, vse k.o. 1370 Podvrh,
– parc. št. 1505/5, k.o. 1397 Sevnica
– parc. št. 1697/5, 1699/8, 1699/10, 1689/16, 1689/20, 1689/21, 1689/23, 1691/8, 1691/10, vse k.o. 1367 Zabukovje.
2. člen 
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0038/2013, 7113-0008/2013,
7113-0047/2013, 7113-0028/2013,
7113-0088/2013, 7113-0013/2017
Sevnica, dne 5. marca 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost