Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2020 z dne 7. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2020 z dne 7. 3. 2020

Kazalo

476. Sklep o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora BL28.od, stran 1393.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 14. redni seji dne 4. 3. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora BL28.od 
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na del zemljišča s parc. št. 236 in 671/1, k.o. 1377 – Blanca.
2. člen 
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev obsega obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako A), katere izvorna površina znaša 3.840 m², za 599 m², kar predstavlja manj kot 20 % spremembe obsega izvornega območja za namen širitve v enoti BL28.od.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike ter velikosti območja stavbnega zemljišča, ki je določen in prikazan v grafičnem delu elaborata lokacijske preveritve.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1461.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0008/2019
Sevnica, dne 5. marca 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost