Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2020 z dne 7. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2020 z dne 7. 3. 2020

Kazalo

474. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, stran 1390.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet občine Kočevje na 10. redni seji dne 27. 2. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma 
1. člen
V besedilu 2. člena Pravilnika o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma se starost 69 let nadomesti s starostjo 65 let.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2018-16(610)
Kočevje, dne 28. februarja 2020
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost