Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2020 z dne 7. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2020 z dne 7. 3. 2020

Kazalo

472. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2020, stran 1390.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 11. seji dne 26. 2. 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2020
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parcelna številka 2292/8 k.o. 1708 Golo (ID 6246212)
– parcelna številka 2292/9 k.o. 1708 Golo (ID 6246214)
– parcelna številka 2292/10 k.o. 1708 Golo (ID 6246217)
– parcelna številka 1489/9 k.o. 1699 Dobravica (ID 6474667)
– parcelna številka 2718/8 k.o. 1702 Tomišelj (ID 6478199)
– parcelna številka 2687/10 k.o. 1702 Tomišelj (ID 7039451)
– parcelna številka 2687/9 k.o. 1702 Tomišelj (ID 7039453).
2. člen 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0011/2019-9
Ig, dne 27. februarja 2020
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost