Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020

Kazalo

248. Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah, stran 823.

  
Na podlagi 34. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19) in 67. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah 
1. člen 
V Pravilniku o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18) se v 2. členu v tretjem odstavku besedilo »šolskim koledarjem« nadomesti z besedilom »podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju«.
2. člen 
V 3. členu se v tretjem odstavku besedilo »šolskim koledarjem« nadomesti z besedilom »podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju«.
3. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku besedilo »šolskim koledarjem« nadomesti z besedilom »podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju«.
4. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,
– šolske počitnice in nedelje,
– en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov,
– dan šole, ko šola za dijake organizira različne dejavnosti in aktivnosti, opredeljene v letnem delovnem načrtu šole,
– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole oziroma s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju zaradi nadomeščanja dneva pouka drugače določeno,
– en dan v šolskem letu, določen s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju.«.
5. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku besedilo »šolskega koledarja« nadomesti z besedilom »podrobnejših navodil o šolskem koledarju«.
V drugem odstavku se besedilo »šolskim koledarjem« nadomesti z besedilom »podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju«.
6. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
(podrobnejša navodila o šolskem koledarju) 
Minister, pristojen za izobraževanje, najkasneje do 31. maja v tekočem šolskem letu izda podrobnejša navodila o šolskem koledarju za naslednje šolsko leto in jih objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje.«.
7. člen 
V 16. členu se v drugem odstavku besedilo »določa šolski koledar« nadomesti z besedilom »določajo podrobnejša navodila o šolskem koledarju«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-75/2019
Ljubljana, dne 4. februarja 2020
EVA 2019-3330-0055
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti