Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

136. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču v k.o. Spodnja Rečica (935), parcelna številka 653/5, stran 480.

  
Na podlagi 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 24. redni seji dne 25. 4. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču v k.o. Spodnja Rečica (935), parcelna številka 653/5
I. 
Občina Rečica ob Savinji ukine status javnega dobra zemljišču v k.o. Spodnja Rečica (935):
– parcelna številka 653/5, v izmeri 156 m².
II. 
Na zemljišču iz I. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Rečica ob Savinji.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020-1
Rečica ob Savinji, dne 13. januarja 2020
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik