Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

129. Sklep o potrditvi Skupnega elaborata 2019/2017 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo v občinah Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Razkrižje in Ljutomer, stran 466.

  
Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi JP Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 81/16), je Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. na 54. seji, ki je bila 23. 9. 2019, sprejel naslednji
S K L E P  š t .  4 
1. Svet ustanoviteljic soglaša s Skupnim elaboratom 2019/2017 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo v občinah Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Razkrižje in Ljutomer, z dne maj 2019.
2. Svet ustanoviteljic potrjuje predlagane cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v Sistemu C, in sicer:
– predračunska cena omrežnine za obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja Oskrba s pitno vodo v občinah sistema C, za osnovni priključek DN20 znaša 8,5274 EUR/mesec.
– predračunska cena vodarine za obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja Oskrba s pitno vodo v Sistemu C znaša 0,6747 EUR za 1 m3 prodane pitne vode.
3. Cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo v Sistemu C veljajo tudi za vse uporabnike predmetne javne službe na območju občin Sistema C, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz drugih vodovodnih sistemov.
4. Cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo v Sistemu C, veljajo tudi za prodajo pitne vode drugim izvajalcem javne službe oskrba s pitno vodo v drugih občinah, katerih uporabniki javne službe se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega Sistema C.
5. Cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, Oskrba s pitno vodo v Sistemu C, se objavijo v uradnih glasilih občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.
6. Cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, Oskrba s pitno vodo v Sistemu C, pričnejo veljati s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem bo objava v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033/2019-514
Ljutomer, dne 23. septembra 2019
Predsednica Sveta ustanoviteljic 
mag. Olga Karba