Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

128. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško, stran 466.

  
Na podlagi 4. člena Odloka o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02), izdajam
S K L E P 
o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško
I. 
S tem sklepom se usklajuje povprečna gradbena cena stanovanj na območju občine Krško, določena v Odloku o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02).
II. 
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v občini Krško na dan 31. 12. 2019 znaša 1.112,06 €.
III. 
Odstotek od povprečne gradbene cene za določitev cene stavbnega zemljišča (korist) v letu 2020 znaša:
1.
za ureditveno območje naselja tipa E (Krško)
1,1 % (12,23 €/m2),
2.
za ureditveno območje naselja tipa D (Leskovec pri Krškem, Brestanica, Senovo)
0,9 % (10,00 €/m2),
3.
za ureditveno območje naselja tipa C2 (Raka, Podbočje, Koprivnica)
0,8 % (8,90 €/m2),
4.
za ureditveno območje naselja tipa C1 (Veliki Podlog, Drnovo, Zdole, Veliki Trn, Dolenja vas, Senuše, Gora, Rožno, Gorenji Leskovec, Brezje)
0,7 % (7,79 €/m2),
5.
za ureditvena območja vseh ostalih naselij
0,6 % (6,67 €/m2).
IV. 
Stroški za komunalno urejanje zemljišča znašajo 15 % od povprečne gradbene cene (166,81 €/m2) od tega za:
1.
individualno komunalno rabo
40 % (66,73 €/m2),
2.
kolektivno komunalno rabo
60 % (100,09 €/m2).
V. 
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020.
Št. 422-3/2019-O505
Krško, dne 8. januarja 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko